خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13

تعويض بخشي از خط انتقال آب چاه شهرك صنعتي منصوركنده
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تعويض بخشي از خط انتقال آب چاه شهرك صنعتي منصوركنده را براساس فهرست بهاء آب روستايي 96 از محل اعتبارات عمراني 96 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 آب يا تاسيسات از...

نوشته شده در : ۲۴ فروردين ۱۳۹۶

بهره برداري و نگهداري شبكه و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي بهره برداري و نگهداري شبكه و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي چمستان را برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 1.080.000.000ريال  (يك ميليارد و هشتاد ميليون...

نوشته شده در : ۱۶ فروردين ۱۳۹۶

شبكه 20 كيلو ولت داخلي ناحيه صنعتي لاله آباد خيابان ضلع شمالي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه شبكه 20 كيلو ولت داخلي ناحيه صنعتي لاله آباد خيابان ضلع شمالي را براساس فهرست بهاء برق 95 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات عمراني 96 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

لكه گيري آسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي سلمانشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه لكه گيري آسفالت راه دسترسي به شهرك صنعتي سلمانشهر را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات داخلي 96 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5...

نوشته شده در : ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

ارسال اسناد (R.F.P) جهت تكميل و ارائه براي پروژه توسعه خوشه منسوجات سنتي چالوس
آقايان مصطفي حاجي آقائي كشتلي، مهرداد كاظمي درق و يوسف قلي پور كنعاني موضوع: ارسال اسناد (R.F.P) جهت تكميل و ارائه احتراماً حسب فراخوان عمومي به عمل آمده در خصوص انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجراي پروژه توسعه خوشه منسوجات سنتي...

نوشته شده در : ۷ بهمن ۱۳۹۵

خريد تجهيزات و اجرای عمليات بهينه سازي و نوسازي و بهره برداري 12 ماهه تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بهشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه خريد تجهيزات و اجرای عمليات بهينه سازي و نوسازي و بهره برداري 12 ماهه تصفيه خانه فاضلاب  شهرك صنعتي بهشهر را از محل اعتبارات عمراني به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۳ بهمن ۱۳۹۵

ترميم جداول و روكش آسفالت شهرك صنعتي بابلكنار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه ترميم جداول و روكش آسفالت شهرك صنعتي بابلكنار را براساس فهرست بهاء راه و باند از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 راه از معاونت برنامه ريزي و...

نوشته شده در : ۴ دي ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي شهرك صنعتي لاله آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي شهرك صنعتي لاله آباد را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 راه و باند از معاونت برنامه ريزي و نظارت...

نوشته شده در : ۴ دي ۱۳۹۵

اجراي زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي بابلسر را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 راه و باند از معاونت برنامه ريزي و...

نوشته شده در : ۴ دي ۱۳۹۵

اجراي ديوار حائل با مصالح بنايي شهرك صنعتي لاريجان
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي اجراي ديوار حائل با مصالح بنايي شهرك صنعتي لاريجان را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1395 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 955.000.000 ريال  (نهصد و...

نوشته شده در : ۲۵ آذر ۱۳۹۵

ترميم جداول بتني و روكش معابر داخلي شهرك صنعتي مرزن¬آباد
مناقصه استعلامي   شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه استعلامي ترميم جداول بتني و روكش معابر داخلي  شهرك صنعتي مرزن­آباد را براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1395 برگزار نمايد. مبلغ برآورد : 488.000.000...

نوشته شده در : ۲۵ آذر ۱۳۹۵

مزايده تعداد محدودي از زمين هاي صنعتي و خدماتي موجود در شهركها و نواحي صنعتي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد تعداد محدودي از زمين هاي صنعتي و خدماتي موجود در شهركها و نواحي صنعتي زير را از طريق مزايده عمومي به صورت نقد و اقساط به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. -    مبلغ تضمين به...

نوشته شده در : ۲۷ آبان ۱۳۹۵

اطلاعيه مهم. الزام دريافت امضاي الكترونيكي توسط تامين كنندگان، مناقصه گران و مزايده گران
اطلاعيه مهم به اطلاع كليه تامين كنندگان، مناقصه­ گران و مزايده­ گران محترم مي­رساند در راستاي اجراي مصوبه هيئت محترم دولت مبني بر الزام به انجام معاملات متوسط و بزرگ و همچنين مزايده­هاي كليه دستگاههاي اجرايي...

نوشته شده در : ۲۳ آبان ۱۳۹۵

انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجراي پروژه توسعه خوشه منسوجات سنتي چالوس
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظردارد به استناد بند (ه) ماده 29 قانون برگزاري مناقصات، نسبت به انتخاب مشاور ذيصلاح جهت اجراي پروژه توسعه خوشه منسوجات سنتي چالوس اقدام نمايد. لذا از كليه مشاورين محترم حقيقي و حقوقي كه...

نوشته شده در : ۱۸ آبان ۱۳۹۵

اصلاحيه دعوت نامه مناقصه عمومي تكميل زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي بشل
شركت هاي محترم پيمانكاري شركت كننده در مناقصه عمومي تكميل زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي بشل با سلام و احترام در صفحه نخست دعوت نامه مناقصه فوق، به شماره 9370-21 مورخ 11/8/1395 در بند 4 حجم برآورد برابر با آگهي مندرج در...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۵

تكميل زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي بشل
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تكميل زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي بشل را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر راه و باند از...

نوشته شده در : ۱۱ آبان ۱۳۹۵

اجراي خط انتقال آب ناحيه صنعتي ساري 3
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي خط انتقال آب ناحيه صنعتي ساري 3 را براساس فهرست بهاء آب و فاضلاب روستايي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر آب از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۲۵ شهريور ۱۳۹۵

احداث ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه صنعتي كارديكلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث ايستگاه تقليل فشار گاز ناحيه صنعتي كارديكلا را براساس فهرست بهاء ابنيه 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر ابنيه از معاونت برنامه...

نوشته شده در : ۲۱ شهريور ۱۳۹۵

اجراي آشيانه آتش نشاني شهرك صنعتي بابلكنار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي آشيانه آتش نشاني شهرك صنعتي بابلكنار را براساس فهرست بهاء ابنيه و تأسيسات مكانيكي و برقي 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل رتبه 5 معتبر ابنيه...

نوشته شده در : ۲۱ شهريور ۱۳۹۵

تكميل هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي سيد مصطفي خميني
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه تكميل هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي سيد مصطفي خميني را براساس فهرست بهاء راه و باند 95 از محل اعتبارات داخلي به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۲۱ شهريور ۱۳۹۵


امروز :

چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶

الأربعاء ۲۹ رجب ۱۴۳۸

Wednesday 26 April 2017

وفات حضرت خديجه کبري(س) (سه سال قبل از هجرت)  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۵ : ۱۰ : ۲۳
اذان صبح : ۳ : ۳۵ : ۵۵
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۵ : ۲۶
غروب آفتاب : ۱۸ : ۴۱ : ۰۴
اذان مغرب : ۱۸ : ۵۹ : ۲۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۲۰۹۸۷۶
كل بازديدكنندگان : ۲۰۲۸۷۰۵
نمايش هاي امروز : ۱۰۶۷
بازديد هاي امروز : ۷۹۳
افراد آنلاين : ۱۰۸


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768