خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتمناقصات و مزايدات

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب، شبكه و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بابلكنار
بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب،  شبكه و تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بابلكنار محل تأمین اعتبار: داخلی   ارائه رتبه حداقل 5 تاسيسات و تجهيزات و همچنين آگهی آخرين تغييرات شرکت نيز الزامي می­باشد و در صورت عدم...

نوشته شده در : ۲۳ آذر ۱۳۹۶

تجديد مزايده واگذاري يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي بر اساس شرايط ذيل به فروش برساند.           -    مبلغ تضمين براي واريز نقدي ضمانت نامه به شماره...

نوشته شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۶

خاكبرداري و مخلوط ريزي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد
خاكبرداري و مخلوط ريزي فاز توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد محل تأمین اعتبار: بخشي از اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات عمراني، بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي از محل 3 درصد...

نوشته شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۶

نهالكاري فضاي سبز شهركها و نواحي صنعتي مازندران
نهالكاري فضاي سبز شهركها و نواحي صنعتي مازندران محل تأمین اعتبار: داخلی فهرست بهاء: آبخيزداري و منابع طبيعي 1396   ارائه آگهی آخرين تغييرات شرکت الزامي می­باشد و در صورت عدم ارسال مدارك در سامانه تداركات الكترونيكي...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

اجراي شبكه روشنايي ناحيه صنعتي گلوگاه
اجراي شبكه روشنايي ناحيه صنعتي گلوگاه محل تأمین اعتبار: اعتبار مناقصه فوق از محل اعتبارات اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي با سررسيد 1 ساله و بدون در...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت خيابان خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده
هدايت آبهاي سطحي و زيرسازي و آسفالت خيابان خدماتي شهرك صنعتي منصوركنده محل تأمین اعتبار: بخشي از اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

خريد تجهيزات فيبر نوري شهرك صنعتي لاله آباد
خريد تجهيزات فيبر نوري شهرك صنعتي لاله آباد محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمراني، بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي  با سررسيد 2 ساله به مبلغ 850 ميليون ريال و مابقي از...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

خريد تجهيزات فيبر نوري شهرك صنعتي بابلكنار
خريد تجهيزات فيبر نوري شهرك صنعتي بابلكنار محل تأمین اعتبار: اعتبارات عمراني، بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي از محل 3 درصد نفت به مبلغ 500 ميليون ريال با سر رسيد...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

بهره برداري و نگهداري شبكه تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي جويبار
  بهره برداري و نگهداري شبكه تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي جويبار   محل تأمین اعتبار: داخلی

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

اجراي شبكه 20 كيلو ولت شهرك صنعتي مرزن آباد
اجراي شبكه 20 كيلو ولت شهرك صنعتي مرزن آباد محل تأمین اعتبار: از محل عمراني 96 مطابق با بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه 96 از محل 3% نفت تا سقف 300 ميليون ريال با سر رسيد اسفند 1396 و مابقي از محل داخلي 96 و بدون در نظر گرفتن تعديل و تعليق...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

ترميم و رنگ آميزي منبع هوايي آب شهرك صنعتي منصوركنده
ترميم و رنگ آميزي منبع هوايي آب شهرك صنعتي منصوركنده محل تأمین اعتبار: داخلي فهرست بهاء: ابنيه و تاسيسات برقي 1396   ارائه آخرين مدارك شناسايي و يا آگهي آخرين تغييرات شرکت الزامي می­باشد و در صورت عدم ارسال مدارك در...

نوشته شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۶

واگذاري يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد يك دستگاه خودروي مازاد خود را از طريق مزايده عمومي بر اساس شرايط ذيل به فروش برساند.           -    مبلغ تضمين براي واريز نقدي ضمانت نامه به شماره...

نوشته شده در : ۲۷ آبان ۱۳۹۶

خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي و ترميم نوار حفاري ناحيه صنعتي كارديكلا
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه عمومي خريد اجناس و اجراي شبكه داخلي گاز و ايستگاه حفاظت كاتدي و ترميم نوار حفاري ناحيه صنعتي كارديكلا  را به صورت فهرست سفيد در بخش گاز و فهرست بهاء راه و باند 96 در بخش...

نوشته شده در : ۲۰ آبان ۱۳۹۶

پاسخ به برخي ابهامات و پرسش هاي مطرح شده در خصوص مناقصه تكميل تصفيه خانه شهرك صنعتي شهداي محمود آباد (تشبندان)
شركتهاي پيمانكاري عمران آب زيست، كوپاساز، پرتو كنترل هوشمند، پترو آب، عمارت سازان ماهسان خزر، صنعت سازه تدبير، قليل آب پارس، آبسان پالايش، ژيرول، مبنا صنعت پرگاس، روئين سازه تهران، كاشفان نيلفام، طراحان صنعت شمال، سره...

نوشته شده در : ۲۶ مهر ۱۳۹۶

احداث معابر داخلي شهرك صنعتي جديد بهشهر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه احداث معابر داخلي شهرك صنعتي جديد بهشهر را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و همچنين اعتبارات...

نوشته شده در : ۲۰ مهر ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي جويبار
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر داخلي شهرك صنعتي جويبار را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهداي محمود آباد
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي شهداي محمود آباد را از محل اعتبارات اعتبارات داخلي و براساس فهرست بهاء راه و باند و آب روستايي 1396 به پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر فاز 2
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر شهرك صنعتي بهشهر فاز 2 را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و همچنين...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۶

اجراي زيرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتي لاريجان
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه اجراي زيرسازي و آسفالت معابر در شهرك صنعتي لاريجان را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و براساس...

نوشته شده در : ۳ مهر ۱۳۹۶

زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي بابلسر
شركت شهركهاي صنعتي مازندران درنظر دارد مناقصه زيرسازي و آسفالت شهرك صنعتي بابلسر را از محل اعتبارات عمراني, بر اساس بند (ه) و بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 مبني بر استفاده از اسناد خزانه اسلامي و همچنين اعتبارات داخلي...

نوشته شده در : ۳ مهر ۱۳۹۶


امروز :

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶

الجمعة ۲۶ ربيع الاول ۱۴۳۹

Friday 15 December 2017
  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۷ : ۰۲ : ۰۵
اذان صبح : ۵ : ۲۹ : ۳۰
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۲ : ۳۷
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۳ : ۰۴
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۲ : ۳۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۶۲۲۶۷۶
كل بازديدكنندگان : ۲۳۴۳۴۴۶
نمايش هاي امروز : ۵۷۳
بازديد هاي امروز : ۴۷۱
افراد آنلاين : ۴۶


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768