خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتاخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , ۹۰ , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108

در سطح شهركها و نواحي صنعتي مازندران ؛ مبلغ 150 ميليارد ريال براي ايجاد زيرساختها ، هزينه شده است
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران اعلام كرد : در سال گذشته ، مبلغ 150 ميليارد ريال براي ايجاد زيرساختها ، در شهركها و نواحي صنعتي استان ، هزينه شده است . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم...

نوشته شده در : ۱۸ مرداد ۱۳۹۰

پيام مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران بمناسبت روز خبرنگار
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران طي پيامي ، فرارسيدن هفدهم مرداد ، روز خبرنگار را به همه ميراث داران حقيقي قلم و آگاهي كه خالصانه و بر اساس وظيفه الهي و انساني خود ، بشريت را از فضـاي جهل و بي اطلاعي مي رهانند ، تبريك...

نوشته شده در : ۱۷ مرداد ۱۳۹۰

بسته هاي حمايتي دولت ؛ ارتقاء سطح كيفي و افزايش راندمان توليدات داخلي را بدنبال خواهد داشت
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از ارتقاء سطح كيفي و افزايش راندمان توليدات داخلي  با استفاده از بسته هاي حمايتي دولت ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي گفت : ارائه...

نوشته شده در : ۱۷ مرداد ۱۳۹۰

با تحويل اسنـاد تفكيكي ؛ واحدهاي توليدي ناحيه صنعتي ميرود بابلسر ، از امتيازات ويژه برخوردار مي شوند
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از آماده شدن اسناد تفكيكي زمينهاي ناحيه صنعتي ميرود ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي در حاشيـه بازديد از ناحيـه صنعتي ميـرود بابلسـر...

نوشته شده در : ۱۶ مرداد ۱۳۹۰

سرمايه گذاري 637 ميليارد ريالي در شهركها و نواحي صنعتي مازندران
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از سرمايه گذاري 637 ميليارد ريالي در شهركها و نواحي صنعتي سطح استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي گفت : در طي چهار ماه نخست امسال ،...

نوشته شده در : ۱۵ مرداد ۱۳۹۰

پيشرفت صنعت مازندران ، حاصل همكاري و تعامل دستگاههاي اجرايي است
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، پيشرفت صنعت در مازندران را حاصل همكاري و تعامل همه دستگاههاي اجرايي دانست . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي اظهار داشت : استان مازندران با دارا...

نوشته شده در : ۱۲ مرداد ۱۳۹۰

با اجراي زيرساختها ؛ زمينه حضور سرمايه گذاران در شهرك صنعتي بابلسر فراهم شد
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، در بازديد از پروژه هاي درحال انجام شهرك صنعتي بابلسر ، زمينه حضور سرمايه گذاران را در اين شهرك ، فراهم دانست . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي در...

نوشته شده در : ۱۱ مرداد ۱۳۹۰

ايجاد توليد و اشتغال ، محورهاي اصلي توسعه صنعت در سال جهاد اقتصادي
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران در بازديد از شهرك صنعتي منصوركنده بابل ، از ايجاد توليد و اشتغال بعنوان محورهاي اصلي توسعه صنعت در سال جهاد اقتصادي ، ياد كرد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ،...

نوشته شده در : ۱۰ مرداد ۱۳۹۰

اهداء 8500 سي سي خون از سوي كاركنان شركت شهركهاي صنعتي مازندران
مدير روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران از اهداء خون كاركنان ، همزمان با هفته اهداء خون ، خبر داد به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، سيد محمد عمادي گفت : كاركنان شركت شهركهاي صنعتي مازندران در...

نوشته شده در : ۹ مرداد ۱۳۹۰

حضور فعال خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار در نمايشگاه بين المللي
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از حضور فعال خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار در نمايشگاه بين المللي ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي گفت : خوشه صنعتي ادوات كشاورزي...

نوشته شده در : ۸ مرداد ۱۳۹۰

اولين جشنواره ملي كاهش قيمت تمام شده
در راستاي نهضت كاهش قيمت تمام شده موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در نظر دارد اولين جشنواره ملي كاهش قيمت تمام شده را در تاريخ 90/6/21 در سالن بين المللي همايشهاي صدا و سيما برگزار نمايد لذا صمن دعوت از كليه پژوهشگران و...

نوشته شده در : ۶ مرداد ۱۳۹۰

باحضور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ؛ رؤساي هيأت هاي امناء شهرستاني با استاندار مازندران ، ديدار نمودند
مديرعامل ، معاونين ، مديران و رؤساي هيآت امناء شهرستاني شركت شهركهاي صنعتي ، با طاهايي استاندار مازندران ديدار نمودند . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي در اين ديدار گفت : بمنظور ارتباط...

نوشته شده در : ۵ مرداد ۱۳۹۰

ابراهيم گوهردهي : با ايجاد شهركهاي صنعتي خصوصي ، رقابت پذيري و كارآمدي صنعت درمازندران افزايش مي يابد
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از ايجاد شهركهاي صنعتي خصوصي در مازندران ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي گفت : از مهمترين اهداف شركت شهركهاي صنعتي ، تجميع و ساماندهي...

نوشته شده در : ۴ مرداد ۱۳۹۰

گوهردهي در جلسه كارگروه اقتصادي و توليدي استان ، خبر داد : كمبود اعتبار براي اجراي زيرساختها ، مهمترين مشكل شهركهاي صنعتي استان است
با حضور طاهايي استاندار ، فرزانه معاون برنامه ريزي استانداري ، اسماعيلي مديركل امور اقتصادي استانداري ، گوهردهي مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ، هاشم پور رئيس سازمان صنايع و معادن و مسئولين دستگاههاي اجرايي استان ، جلسه...

نوشته شده در : ۳ مرداد ۱۳۹۰

گوهردهي خبر داد : شهركهاي صنعتي ، جايگاهي مناسب براي توسعه و پيشرفت صنعت استان هستند
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي در بازديد از شهرك صنعتي نوشهر گفت : شهركهاي صنعتي ، جايگاهي مناسب براي توسعه و پيشرفت صنعت استان هستند . مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران اظهار داشت...

نوشته شده در : ۲ مرداد ۱۳۹۰

نيما دارايي در انتخابات هيأت امناء شهرك صنعتي بابلكنار : هيأتهاي امناء با برطرف نمودن موانع ، صنعت را به سمت آباداني سوق ميدهند
با حضور دارايي مديرامور شهركها و نواحي صنعتي ، علي نژاد مدير اجرايي شهرك صنعتي بابلكنار و صاحبان واحدهاي توليدي ، انتخابات هيأت امناء شهرك صنعتي بابلكنار برگزار شد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ،...

نوشته شده در : ۱ مرداد ۱۳۹۰

ابراهيم گوهردهي : حمايت شركت شهركهاي صنعتي مازندران از طرحهاي پژوهشي ، متضمن توسعه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي است
گوهردهي ، حمايت شركت شهركهاي صنعتي مازندران از طرحها و برنامه هاي كاربردي پژوهشي را متضمن توسعه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي استان ، عنوان كرد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي گفت :...

نوشته شده در : ۲۹ تير ۱۳۹۰

بمناسبت فرا رسيدن ميلاد امام زمان (عج) ؛ مراسم جشن نيمه شعبان در شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، برگزار شد
بمناسبت ميلاد با سعادت حضرت ولي عصر(عج) ، مراسم جشن نيمه شعبان با انجام  مولودي خواني و سخنراني ، در شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، برگزار شد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، ابراهيم گوهردهي ضمن تبريك...

نوشته شده در : ۲۸ تير ۱۳۹۰

با برگزاري انتخابات؛ اعضاء جديد هيئت امناء شهرك صنعتي ساري 1 معرفي شدند
با حضور دارايي مدير امور شهركها ونواحي صنعتي، عليزاده مشاور مدير عامل، معيلي مدير حراست، ميلادي مدير شهرك، صنعتگران و صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي شهرك صنعتي ساري يك ، انتخابات هيئت امناء اين شهرك برگزار شد. به گزارش...

نوشته شده در : ۲۷ تير ۱۳۹۰

باحضور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ؛ مشكلات واحدهاي توليدي شهرك صنعتي لاريجان آمل بررسي شد
طي جلسه اي با حضورگوهردهي مديرعامل شركت شهركهـاي صنعتي ، اكبرزاده فرماندار ، موسوياني معاون سازمان صنايع و معادن ، نصيري بخشدار ، دارايي مدير امور شهركها و نواحي صنعتي ، توكلي مدير اجرايي شهرك ، جمعي ازمسئولين...

نوشته شده در : ۲۲ تير ۱۳۹۰


امروز :

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

الخميس ۸ شوال ۱۴۳۹

Thursday 21 June 2018

شهادت دکتر مصطفي چمران (1360ش)  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۴ : ۳۹ : ۲۷
اذان صبح : ۲ : ۴۸ : ۰۴
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۹ : ۱۹
غروب آفتاب : ۱۹ : ۱۹ : ۱۰
اذان مغرب : ۱۹ : ۳۹ : ۳۱
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۴۰۱۶۵۲۴
كل بازديدكنندگان : ۲۵۸۴۲۸۴
نمايش هاي امروز : ۱۲۳۶
بازديد هاي امروز : ۹۶۷
افراد آنلاين : ۱۲۵


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768