خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتاخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , ۸۳ , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105

توسعه شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس با افزايش 30 هكتار زمين صنعتي
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از افزايش 30 هكتاري زمين در شهرك صنعتي مرزن آباد چالوس ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، عبـاسعلي وفـايي نژاد گفت : با هدف افـزايش سرانه زمين در شهركهـا...

نوشته شده در : ۲۱ خرداد ۱۳۹۱

با اجراي مصوبات سفر هيأت دولت ؛ رشد و توسعه شهركهاي و نواحي صنعتي مازندران تحقق مي يابد
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از اجرايي شدن 65 درصد مصوبات سفر هيأت دولت در شهركها و نواحي صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد گفت : اجراي مصوبات سفر هيأت...

نوشته شده در : ۱۶ خرداد ۱۳۹۱

رشد 61 درصدي سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي مازندران
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از رشد 61 درصدي سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي مازندران ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد اظهار داشت : توسعه شهركها و نواحي صنعتي...

نوشته شده در : ۱۰ خرداد ۱۳۹۱

واگذاري 42 هكتار زمين صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي مازندران در سال گذشته
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از واگذاري 42 هكتار زمين صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي سطح استان در سال گذشته ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد بيان داشت : در سال 90...

نوشته شده در : ۸ خرداد ۱۳۹۱

وفايي نژاد خبر داد ؛ بهره برداري تصفيه خانه شهرك صنعتي بابكان آمل در سالجاري
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از بهره برداري تصفيه خانه شرك صنعتي بابكان آمل در سالجاري ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد گفت : در حال حاضر ، تعداد 10 شهرك صنعتي داراي...

نوشته شده در : ۷ خرداد ۱۳۹۱

بهره برداري از 123 واحد توليدي در شهركها و نواحي صنعتي مازندران در سال گذشته
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از بهره برداري تعداد 123 واحد صنعتي و توليدي در شهركها و نواحي صنعتي سطح استان در سال گذشته ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد گفت : با...

نوشته شده در : ۱ خرداد ۱۳۹۱

عباسعلي وفايي نژاد : درصدد توسعه شهركهاي صنعتي موجود در استان ، هستيم
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از توسعه شهركهاي صنعتي موجود در استان ، خبر داد .

نوشته شده در : ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

انتخابات هيأت مؤسس شركت خدماتي در 6 شهرك صنعتي استان برگزار شد
  مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مؤسس شركت خدماتي در 6 شهرك صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد اظهار داشت : در راستاي...

نوشته شده در : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۱

برگزاري مراسم جشن ميلاد حضرت زهرا (س) و روز زن در شركت شهركهاي صنعتي مازندران
بمناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، مراسم جشن تجليل از بانوان شاغل در شركت شهركهاي صنعتي مازندران برگزار شد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد در اين مراسم گفت : سخن گفتن...

نوشته شده در : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱

بهانه اي بنام روز روابط عمومي
27 ارديبهشت روز جهاني ارتباطات ، از سال 1386 و به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت نهم ، به روز روابط عمومي و ارتباطات نامگذاري شده است . در تعاريف سنتي ، روابط عمومي را چشم و گوش و زبان سازمان خوانده اند اما امروزه...

نوشته شده در : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱

پيام مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران بمناسبت روز روابط عمومي
در جهاني كه با انفجار اطلاعات مواجه بوده و عصر حاضر را عصر ارتباطات و اطلاعات مينامند نقش روابط عمومي بعنوان توليد كننده ، توزيع كننده و مديريت اطلاعات ، از اهميت ويژه اي برخوردار است . 27 ارديبهشت روز ارج نهادن و قدرداني...

نوشته شده در : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱

وفايي نژاد اعلام كرد ؛ تعداد 10 شهرك صنعتي در استان مازندران به بخش خصوصي واگذار مي شود
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي مازندران ، از واگذاري تعداد 10 شهرك صنعتي استان به بخش خصوصي ، در ششماه نخست امسال ، خبر داد . به گزارش روابط عمـومي شـركت شهرك هـاي صنعتي مازندران ، عباسعـلي وفـايي نژاد گفت : در سال جديد كه از...

نوشته شده در : ۲ ارديبهشت ۱۳۹۱

با تشكيل كميته اي ويژه ؛ اولين جلسه نحوه واگذاري شهركها و نواحي صنعتي مازندران ، برگزار شد
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از برگزاري اولين جلسه كميته ويژه واگذاري شهركها و نواحي صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد گفت : با توجه به مصوبه هيئت...

نوشته شده در : ۳۰ فروردين ۱۳۹۱

عباسعلي وفايي نژاد خبر داد ؛ اداره امور شهركها و نواحي صنعتي مازندران به بخش خصوصي واگذار مي شود
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي مازندران ، از واگذاري امور شهرك ها و نواحي صنعتي استان به بخش خصوصي ، خبر داد . به گزارش روابط عمـومي شـركت شهرك هـاي صنعتي مازندران ، عباسعـلي وفـايي نژاد اظهار داشت : در راستـاي اجـراي اصل 44...

نوشته شده در : ۲۹ فروردين ۱۳۹۱

در راستاي حمايت از توليد ملي ؛ طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع مستقر در شهركها و نواحي صنعتي مازندران آغاز شد
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از شروع طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد گفت : بمنظور...

نوشته شده در : ۲۷ فروردين ۱۳۹۱

جشنواره فيلم صنعتي ، فرصتي مناسب براي ارائه توانمنديهاي صنعت مازندران
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، جشنواره فيلم صنعتي را فرصتي مناسب براي ارائه توانمنديهاي صنعت مازندران برشمرد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد در ديدار با مهدي قربان پور...

نوشته شده در : ۲۴ فروردين ۱۳۹۱

اعطاي تسهيلات ويژه به واحدهاي كارگاهي در شهركهاي صنعتي مازندران
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران از اعطاي تسهيلات ويژه به واحدهاي كارگاهي شهركهاي صنعتي استان ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد بيان داشت : تفاهم نامه همكاري شركت...

نوشته شده در : ۲۲ فروردين ۱۳۹۱

برگزاري دوره آموزشي بازاريابي خارجي و صادرات در شركت شهركهاي صنعتي مازندران
معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از برگزاري اولين دوره آموزشي بازاريابي خارجي و صادرات ، در اين شركت ، خبر داد . به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي مازندران ، سيـد مصطفي موسوي اظهار داشت : با توجه به...

نوشته شده در : ۲ اسفند ۱۳۹۰

اعزام تورصنعتي صنعتگران و كاركنان شركت شهركهاي صنعتي مازندران به استان البرز
معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از برگزاري تور صنعتي ويژه صنعتگران و كاركنان شركت شهركهاي صنعتي اين استان و بازديد از نمايشگاه صنايع غذايي و ساختمان در مركز نمايشگاهي استان البرز ، خبر داد . به گزارش روابط...

نوشته شده در : ۳۰ بهمن ۱۳۹۰

در نشست معاون رئيس جمهور با مديران صنايع ؛ مشكلات زيست محيطي واحدهاي صنعتي و بنگاههاي اقتصادي بررسي شد
با حضور محمدي زاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ، طاهايي استاندار ، عمراني راد قائم مقام شركت شهركهاي صنعتي ، محمودي راد مديركل حفاظت محيط زيست ، اكبرزاده فرماندار ، جمعي از مسئولين دستگاههاي اجرائي و...

نوشته شده در : ۲۳ بهمن ۱۳۹۰


امروز :

سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

الثلاثاء ۴ رجب ۱۴۳۹

Tuesday 20 March 2018

روز ملي شدن صنعت نفت ايران(1329ش)  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۶ : ۰۲ : ۱۳
اذان صبح : ۴ : ۳۶ : ۰۳
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۵ : ۱۴
غروب آفتاب : ۱۸ : ۰۸ : ۵۰
اذان مغرب : ۱۸ : ۲۶ : ۰۷
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۸۴۹۷۴۱
كل بازديدكنندگان : ۲۴۷۶۹۶۴
نمايش هاي امروز : ۶۰۶
بازديد هاي امروز : ۵۴۶
افراد آنلاين : ۱۲۶


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768