خدمات الكترونيكي پايگاه مناقصات اطلاعيه ها اخبار شركتاخبار

صفحه : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , ۱۰۲ , 103

دكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي مازندران از واحد هاي مستقر در شهرك صنعتي بندپي بابل بازديد كرد
وي از شركت هاي روناك گاز خزر توليد كننده كپسول هاي آتش نشاني ، پيشتازان صنعت توليد كننده پيچ و مهره صنعتي ، زرين بالان شمال  توليد كننده خوراك دام و طيور ، نگين كود شمال توليد كننده كود كامل مامرودي و كلسيم و فسفات ،...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

فلسفه وجودي شركت شهركها،بستر سازي براي توسعه صنعت
دكتر ها شم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران در جلسه مديران و معاونان شركت شهركهاي صنعتي كه با حضور مهندس شامخي مدير دفتر توسعه صنعتي و فناوري شازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي تشكيل شد گفت:ركود نسبي...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

تعامل شركت شهركها ي صنعتي و بانك صنعت و معدن استان مازندران
در ديداردكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران،مهندس رمداني مديردفتر تامين مالي وسرمايه گذاري صنايع كوچك ومهندس سهلي مدير عامل بانك صنعت ومعدن مازندران روند اجرايي،بررسي ومعرفي طرحها بر مواردي چون بررسي...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

نشست دكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران به همراه معاونان ومديران با حجه الاسلام امامقلي پور مدير كل نظارت و بازرسي استان ما
در اين نشست  دكتر هاشم پور با تاكيد بر همكاري وتعامل بيشتر شركت شهركهاي صنعنتي وسازمان بازرسي ونظارت گفت: با توجه به برگزاري مناقصات زيادي كه در شركت انجام مي گيرد وانتخاب پيمانكار كه براساس قانون برگزاري مناقصات كه...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

دكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران خبر داد:تاپايان سال جاري مركز خدمات فناوري وكسب وكار شهرك صنعتي آمل افتتاح مي شود
مركز خدمات فناوري وكسب وكارشهرك صنعتي آمل با اعتباري بالغ بر 17 ميلياردريال به عنوان يكي از پروژه هاي مهم صنعتي كه مي تواند راهكارهاي رشد وتوسعه واحدهاي صنعتي را با مشاوره فراهم نمايد از ارديبهشت 86 عمليات اجرائي آن شروع...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران: سياست صحيح هدايت صنعت، پويايي اقتصاد و اشتغال را به همراه دارد
 مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران ايجاد وتوسعه صنايع را عنصري مهم و محوري در ايجاد اشتغال در کشور عنوان کردو گفت: سياست صحيح هدايت صنعت، پويايي اقتصاد و اشتغال را به همراه دارد.   دکتر مرتضي هاشم پور  در...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

ديدار دكتر مرتضي هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران به همراه معاونان ومديران آن شركت با مهندس شفقت استاندار مازندران
 در اين نشست دكتر هاشم پور طي سخناني از مشكلات تملك زمينهاي مربوط به شهركهاي صنعتي در استان مازندران سخن گفت وافزود: براي تحقق اهداف دولت خدمتگزار در حوزه صنعت ومعدن عزم منطقه اي و استاني وهمگرايي همه مسئولان وتصميم...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

نگاه نو به صنعت و صنعتگر
كليه صاحبان صنايع مستقر در شهرك صنعتي لاريجان ( رينه )  به منظور تبادل نظر در راستاي رفع مشكلات به دفتر شركت شهركهاي صنعتي فرا خوانده شدند . مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران در اين ديدار با تاكيد بر نقش مهم صنعتگران...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

تشكيل شوراي فني تخصصي حوزه مديريت
طي حكمي از سوي آقاي دكتر هاشم پور مديريت محترم عامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران شوراي فني تخصصي حوزه مديريت به عنوان بازوي كارشناس و مشورتي مديريت در تصميم گيريهاي سازماني تشكيل گرديد. اعضاء شوراء شامل آقايان سيد مصطفي...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

با توجه به شرايط استان مازندران؛ساخت شهرك صنعتي در ارتفاع ضرورت دارد
 دكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران در جمع دانشجويان دانشگاه پيام نور بابل با ابراز خرسندي از تعامل صنعت ومجامع علمي در بهره وري بهتر گفت: مايه بسي فخر ومباهات است كه دانشجويان جوان علاقمند با...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

شهركهاي صنعتي استان مازندران زيباسازي مي شود.
دكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران در جمع هيئت امنا شهرك صنعتي شماره يك ساري با تاكيد بر زيباسازي وفضاسازي داخلي شهركها گفت: با همكاري مشاوران متخصص والگو برداري از شهركهاي پيشرفته بنا داريم فضاي...

نوشته شده در : ۲۷ مهر ۱۳۸۷

پيگيري اخذ تسهيلات بانكي واحدهاي توليدي و صنعتي از محل كمكهاي فني واعتباري تا حصول نتيجه نهائي در دستور كار قرار گرفت
پس از مذاكرات وتوافقات مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان ورئيس بانك صنعت ومعدن استان نخستين جلسه مشترك ميان شركت شهركهاي صنعتي ونماينده بانك صنعت ومعدن درخصوص پيگيري واحدهايي كه پس از گذشت زماني طولاني كه به بانك...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷

دكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران: فرهنگ صنعتي بايد بومي شود
تبادل نظر وتعامل صاحبان صننعت با يكديگر و ارتباط نزديك آنها با مسئولين وعزم همگاني مي تواند در تقويت فعاليت شهركها منشا اثر باشد دكتر هاشم پور در جمع هيئت امناي شهرك صنعتي بهشهر گفت: در فضاي داخلي شهركها بايد بستري فراهم...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷

ديدار مهندس عليپور و مهندس حسيني با دكتر هاشمپور
مهندس عليپور مدير كل منابع طبيعي استان مازندران ومهندس حسيني مدير كل امور اجتماعي استان مازندران با دكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ديدار كردند. دراين نشست صميمي دكتر هاشم پور از تعامل ميان مديران استان ابراز...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷

دكتر مرتضي هاشم پور مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مازندران خبرداد: توليدسالانه 50هزاردستگاه وانت پايه گاز سوز در مازندران
وي در ديدار مشترك مقامات استان مازندران و سرمايه گذار بخش خصوصي و مديريت پروژه در ايران خودرو گفت، ايجاد يك كارخانه خودروسازي در استان مازندران از مصوبات سفر رياست جمهوري به اين استان است. وي افزود، در پيگيري هاي اين...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷

مدير عامل شركت شهر كهاي صنعتي مازندران: 50درصد واحد هاي صنعتي در شهرك ها نيمه تعطيل هستند
خبرگزاري دانشجويان ايران - مازندران مدیر عامل شرکت شهر کهای صنعتی مازندران گفت: در حال حاضر50 در صد از واحد های شهر ک های صنعتی ،دائر نشده و یا نیمه تعطیل هستند. به گزارش خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) منطقه...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷

ديدار دكتر هاشم پوربا مهندس گلي
دكتر هاشم پورمدير عامل شركت شهركهاي صنعتي مارندران در معيت معاونين و مديران اين شركت به منظور ديدار و خير مقدم به مهندس گلي مدير عامل پيشين اين شركت كه به زيارت خانه خدا مشرف گرديده بودنددر منزل ايشان حضور يافتند.

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷

دكتر مرتضي هاشم پور: هيئت امناء بازوي توانمند شركت شهركها در اجراي فعاليت هاست
با توجه به نقش مهم هيئت امنا در توسعه وپويايي شهركهاي صنعتي به منظور شناسائي واحدهايي كه راكد، تعطيل يا نيمه تعطيل هستند هيئت امنا مي تواند سهم به سزايي دراين راستا به منظور عارضه يابي ودر نتيجه تصميم گيري جهت راهكارهاي...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷

دكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران خبر داد:
در ديدار مهندس سهلي مدير عامل محترم بانك صنعت ومعدن استان بادكتر هاشم پور مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران موضوع واگذري بيش از 3 ميلياردتومان تسهيلات بانكي به صاحبان صنايع در شهركهاي صنعتي مطرح شد. دكتر هاشم...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷

گزارش تصويري مصاحبه مطبوعاتي دكتر هاشمپور مورخ 28/01/87

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۸۷


امروز :

چهارشنبه ۲۷ دي ۱۳۹۶

الأربعاء ۲۹ ربيع‌الثاني ۱۴۳۹

Wednesday 17 January 2018

شهادت نواب صفوي(1334ش)  ورود اعضا  
نام کاربري
رمز عبور

اوقات شرعي ساري
طلوع آفتاب : ۷ : ۰۸ : ۲۴
اذان صبح : ۵ : ۳۷ : ۴۴
اذان ظهر: ۱۲ : ۰۷ : ۳۳
غروب آفتاب : ۱۷ : ۰۶ : ۵۹
اذان مغرب : ۱۷ : ۲۵ : ۵۵
  آمار و ارقام  
كل نمايش ها : ۳۶۸۵۳۲۶
كل بازديدكنندگان : ۲۳۸۹۶۴۸
نمايش هاي امروز : ۴۴۶
بازديد هاي امروز : ۴۰۰
افراد آنلاين : ۱۸۱


Powered By DLAB-SG 3.1 - All Rights Reserved For Mazandaran Industrial and Eastates Corporation / Best View @ 1024 * 768